Latest Stories

28.11.2012     ရက္ေန႕တြင္ လစဥ္ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ေသာ အလင္းေရာင္ ပရဟိတအသင္းမွ ဦးေဆာင္ကာ ဘံုဆြမ္းေလာင္းလွဴပြဲအား တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕သူျမိဳ႕႔သားတို႕နွင့္ အတူတကြ ေလာင္းလွဴခဲ့ၾကပါသည္။

Leave a Reply