အလင္းေရာင္ပရဟိတအသင္း၏ လစဥ္ လျပည့္ လကြယ္ေန႔တိုင္းတြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍  စုေပါင္းဘုံဆြမ္းေလာင္းေလ့ရွိရာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ နယုန္လျပည့္ နံနက္(၆) နာရီ မွ (၈) နာရီထိ အလင္းေရာင္ပရဟိတအသင္း၏ (၃၁)ႀကိမ္ေၿမာက္ စုေပါင္းဘံုဆြမ္းေလာင္းပြဲအၿဖစ္ ေလာင္းလွဴခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုသို႔ ဆြမ္းေလာင္းလွဴရာတြင္ သံဃာေတာ္ (၆၅၃)ပါး ႏွင့္ သီလရွင္ (၄၂)ပါး စုစုေပါင္း (၆၉၅)ပါးတို႔မွ ႀကြေရာက္၍ ဆြမ္းအလွဴခံေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။
Read More ...အလင္းေရာင္ပရဟိတ သာေရး/နာေရး/လႈမႈေရး ႏွင့္ ဆြမ္းေလာင္းအသင္းအတြက္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ား စုေပါင္း၍ ဆြမ္းခ်က္ေဆာင္ လွဴဒါန္းသြားပါသည္။


  • အလင္းေရာင္ပရဟိတ အသင္း ဆြမ္းခ်က္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း။
၁။   ကိုစိုင္း၀ဏၰၰၰၰၰၰၰထြန္း+မနန္းရွဲန္ယုန္း(၀ဏၰၰၰၰၰၰၰသိန္းသန္းကုမၼဏီ) မွ အလွဴေတာ္ေငြ က်ပ္ဆယ္သိန္းတိတိ
၂။   ညိမ္းေဆးဆိုင္ မိသားစု မွ အလွဴေတာ္ေငြ ဘတ္တစ္ေသာင္းတိတိ။
၃။   ကိုထြန္းေရႊ မိသားစု (ေရတြင္းတူးရန္အတြက္) ဘတ္တစ္ေသာင္းတိတိ။
၄။   ၿမိဳ႕နယ္အေကာက္ခြန္ဦးစီးမႈး မွ ဆြမ္းခ်က္ေဆာင္အတြက္ ဘိလပ္ေျမ ၂၄ အိတ္
၅။   အင္ဂ်င္နီယာ ကိုေန၀င္း မွ (သဲ) ႏွင့္ လုပ္အားဒါန လွဴဒါန္း။
၆။   ကိုအိုက္လံု+မဇာဇာၿဖိဳး၊ သားေက်ာ္ဇင္သန္႔ ၊သမီး အိမ္ခ်စ္ၿဖိဳး တို႔ မွ အလွဴေတာ္ေငြ ဘတ္ငါးေထာင္ တိတိ။
၇။   ကို္သိန္းလြင္+မနန္းေစာမြန္ မိသားစု (မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕) မွ ဆြမ္းခ်က္ေဆာင္အတြက္ ဘိလပ္ေျမ ၃၇ အိတ္
၈။   ေဒၚနန္းေမြ မိသားစု (၀မ္ေကာင္းေစ်း) မွ အလွဴေတာ္ေငြ ဘတ္ငါးေထာင္ တိတိ။
၉။   ဦးျမင့္လြင္ (မႈးယစ္) ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မွ အလွဴေတာ္ေငြ ဘတ္ငါးေထာင္ တိတိ။
၁၀။  ကိုေအာင္ေက်ာ္စိုး - ကိုေရႊဓါး သံပန္းသံတံခါးအဖြဲ႔ မွ လုပ္အားဒါန လွဴဒါန္း။
၁၁။  ကို၀င္း ႏွင့္ ဇနီး ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မွ စုေပါင္း၍ ဆြမ္းခ်က္ေဆာင္အတြက္ ေရေမာ္တာ တစ္လုံး လွဴဒါန္းသြားပါသည္။
၁၂။  သိဂၤ ီဆီခ်က္ စားသာက္ဆိုင္မွလည္း (နာေရး)ကူညီမႈအတြက္ ဘတ္တစ္ေသာင္း တိတိ
၁၃။  ရွမ္းၿပည္နယ္(စည္ပင္သာယာေရး၀န္ၾကီး ဦးတူးေမာင္အား) ရည္စူး၍ ဦးအားဖူ မိသားစု ဆန္ဆိုင္း မွလည္း (နာေရး)           ကူညီမႈအတြက္ အလွဴေငြ က်ပ္ဆယ္သိန္း တိတိ။
၁၄။  ကိုေမာင္ေမာင္ (ဆိုင္ကယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး) မွလည္း (တရားပြဲၿဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္) က်ပ္ တစ္ဆယ့္ငါးသိန္းတိတိ

Read More ...

အလင္းေရာင္ပရဟိတအသင္း၏ လစဥ္ လျပည့္ လကြယ္ေန႔တိုင္းတြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေစတနာရွင္အလွဳရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍  စုေပါင္းဘုံဆြမ္းေလာင္းေလ့ရွိရာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ ကဆုန္လကြယ္ နံနက္(၆) နာရီ မွ (၈) နာရီထိ အလင္းေရာင္ပရဟိတအသင္း၏ (၃၀)ႀကိမ္ေၿမာက္ စုေပါင္းဘံုဆြမ္းေလာင္းပြဲအၿဖစ္ ေလာင္းလွဳခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုသို႔ ဆြမ္းေလာင္းလွဳရာတြင္ သံဃာေတာ္ (၅၄၄)ပါး ႏွင့္ သီလရွင္ (၃၈)ပါး စုစုေပါင္း (၅၈၂)ပါးတို႔မွ ႀကြေရာက္၍ ဆြမ္းအလွဳခံေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။

Read More ...