အလင္းေရာင္ပရဟိတအသင္း၏ လစဥ္ လျပည့္ လကြယ္ေန႔တိုင္းတြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍  စုေပါင္းဘုံဆြမ္းေလာင္းေလ့ရွိရာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိွုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔ ၀ါဆိုလျပည့္္ နံနက္(၆) နာရီ မွ (၈) နာရီထိ အလင္းေရာင္ပရဟိတအသင္း၏ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပြဲ ႏွင့္ ၃၃ၾကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းဘံုဆြမ္းေလာင္းပြဲတြင္ သံဃာေတာ္ အပါး(၈၀၀) ေက်ာ္ ႏွင့္ သီလရွင္ အပါး(၅၀) ေက်ာ္ တို႔အား ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴ ျပီး စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ ဆြမ္းေလာင္းလွဴခဲ့ၾကပါသည္။
ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပြဲ ႏွင့္ (၃၃) ၾကိမ္ေျမာက္ ဆြမ္းေလာင္းပြဲတြင္ ေအာင္မဂၤလာ လူငယ္ေတးဂီတ ဆိုင္း၀ိုင္းမွလည္း သီဆိုတီးမႈတ္ တင္ဆက္ခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ ဆြမ္းေလာင္းလွဴရာတြင္ သံဃာေတာ္ (၈၂၀)ပါး ႏွင့္ သီလရွင္ (၅၀)ပါး စုစုေပါင္း (၈၇၀)ပါးတို႔မွ ႀကြေရာက္၍ ဆြမ္းအလွဴခံေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။အလင္းေရာင္ပရဟိတအသင္း၏ လစဥ္ လျပည့္ လကြယ္ေန႔တိုင္းတြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍  စုေပါင္းဘုံဆြမ္းေလာင္းေလ့ရွိရာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိွုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔ ၀ါဆိုလျပည့္္ နံနက္(၆) နာရီ မွ (၈) နာရီထိ အလင္းေရာင္ပရဟိတအသင္း၏ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပြဲ ႏွင့္ ၃၃ၾကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းဘံုဆြမ္းေလာင္းပြဲတြင္ သံဃာေတာ္ အပါး(၈၀၀) ေက်ာ္ ႏွင့္ သီလရွင္ အပါး(၅၀) ေက်ာ္ တို႔အား ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴ ျပီး စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ ဆြမ္းေလာင္းလွဴခဲ့ၾကပါသည္။
ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပြဲ ႏွင့္ (၃၃) ၾကိမ္ေျမာက္ ဆြမ္းေလာင္းပြဲတြင္ ေအာင္မဂၤလာ လူငယ္ေတးဂီတ ဆိုင္း၀ိုင္းမွလည္း သီဆိုတီးမႈတ္ တင္ဆက္ခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ ဆြမ္းေလာင္းလွဴရာတြင္ သံဃာေတာ္ (၈၂၀)ပါး ႏွင့္ သီလရွင္ (၅၀)ပါး စုစုေပါင္း (၈၇၀)ပါးတို႔မွ ႀကြေရာက္၍ ဆြမ္းအလွဴခံေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။
Read More ...

အလင္းေရာင္ပရဟိတအသင္း၏ လစဥ္ လျပည့္ လကြယ္ေန႔တိုင္းတြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍  စုေပါင္းဘုံဆြမ္းေလာင္းေလ့ရွိရာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိွုင္လ ၇ ရက္ေန႔ နယုန္လကြယ္ နံနက္(၆) နာရီ မွ (၈) နာရီထိ အလင္းေရာင္ပရဟိတအသင္း၏ (၃၂)ႀကိမ္ေၿမာက္ စုေပါင္းဘံုဆြမ္းေလာင္းပြဲအၿဖစ္ ေလာင္းလွဴခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုသို႔ ဆြမ္းေလာင္းလွဴရာတြင္ သံဃာေတာ္ (၅၈၂)ပါး ႏွင့္ သီလရွင္ (၄၅)ပါး စုစုေပါင္း (၆၂၇)ပါးတို႔မွ ႀကြေရာက္၍ ဆြမ္းအလွဴခံေတာ္မႈခဲ့ပါသည္။

Read More ...

အလင္းေရာင္ပရဟိတအသင္းသည္ သီရိဟံသာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း(တာခ်ီလိတ္)သို႔ သံဃာေတာ္မ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာသြားလာလြယ္ကူရန္အတြက္ တံတားတစ္ခု ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းထားပါသည္။
တံတားတစ္ခုအတြက္ တန္ဘိုးမွာ (၁၈၀၀၀)ဘတ္ၿဖစ္ပါသည္။


Read More ...

အလင္းေရာင္ပရဟိတ အသင္းတြင္ သာေရး/နာေရး/ဘာသာေရး မ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဦးစိုးၿမိဳင္+ေဒၚေထြးရင္ - သား-စိုင္းစိုင္း - သမီး ၿဖဴပြင့္ၾကိဳင္၊လင္းပြင့္ၾကိဳင္ ဆန္ဆိုင္း(ခ) မိသားစု မွ  နာေရးကူညီမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေခါင္းအတြက္ ကုန္က်မွဳ သက္သာေစရန္အလိုငွာ စတီးအေခါင္းတစ္လံုးကို  လာေရာက္လွဴဒါန္းသြားပါသည္။
စတီးအေခါင္းတစ္လံုး၏ တန္ဘိုးမွာ (၄၀၀၀၀) ဘတ္ၿဖစ္ပါသည္။Read More ...

" ဒုတိယ " အၾကိမ္ေျမာက္ အလင္းေရာင္ပရဟိတ အသင္းမွၾကီးမႈး၍ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၌ သီတင္းသံုးေနထိုင္ေတာ္မႈၾကကုန္ေသာ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္ အပါး(ရ၀၀)တို႔အား ၂၂.၇.၂၀၁၃
၀ါဆိုလၿပည့္ေန႕တြင္ ရွမ္းရိုးမကြင္းအတြင္း၌  ၀ါဆိုသကၤန္း ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္
(၃၃)ၾကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းဘံုဆြမ္းေလာင္းပြဲကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ သဒၵါၾကည္လင္ ပါရမီရွင္ အေပါင္းတို႔မွလဲ မိမိတို႔အလိုရွိသည့္ သကၤန္းမ်ားကို ဆြမ္းေလာင္းပြဲက်င္းပရာရွမ္းရိုးမကြင္းအတြင္းၺ၌ ေစ်းႏူန္းခ်ိဳသာစြာ၀ယ္ယူ၍ လွဴဒါန္းႏိူင္ပါေၾကာင္း နိဗၺၺၺၺာန္အက်ိဳးေမ်ွာ္ကိုး၍ အသိၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺၺေပးႏိူးေဆာ္အပ္ပါသည္။


Read More ...