Latest Stories

အလင္းေရာင္ပရဟိတအသင္းသည္ သီရိဟံသာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း(တာခ်ီလိတ္)သို႔ သံဃာေတာ္မ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာသြားလာလြယ္ကူရန္အတြက္ တံတားတစ္ခု ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းထားပါသည္။
တံတားတစ္ခုအတြက္ တန္ဘိုးမွာ (၁၈၀၀၀)ဘတ္ၿဖစ္ပါသည္။


Leave a Reply