Latest Stories

23.4.2012 မွ 25.4.2012 (၃)ညတိုင္တိုင္ အထိ ပါလွ်ံဘုရားႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဆရာေတာ္ ေရႊဘို အရွင္သုမဂၤလ သည္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေတာ္မ်ားကို ​ေဟာၾကားရာ၌ အလင္းေရာင္ပရဟိတအသင္းမွ တရားပြဲတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေ၀ယ်ာ၀စၥအေနျဖင့္ ကုသိုလ္ယူ၍ ေပ်ာ္းေပ်ာ္းပါးပါး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။
ပံုမ်ားကို အျပည့္အစံု ၾကည့္ရန္
ေက်းဇူးတင္ပါသည္
အလင္းေရာင္ပရဟိအသင္း

Leave a Reply